Kurs ADR podstawowy + cysterny

Przewóz materiałów niebezpiecznych

Cel kursu

Przygotowanie kierowców zawodowych przez szkolenie specjalistyczne ADR do prawidłowego i samodzielnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym w każdych warunkach,

Rodzaje kursu

 

  1. kurs ADR podstawowy:
  • Podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (24 godziny lekcyjne + ćwiczenia),

 

  1. kurs ADR podstawowy +Cysterny:
  • Podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (24 godziny lekcyjne + ćwiczenia),
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, (8 godzin lekcyjnych + ćwiczenia),
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1, (5 godzin lekcyjnych + ćwiczenia)
  • Specjalistyczny w zakresie przewozu promieniotwórczych klasy 7, (5 godzin lekcyjnych + ćwiczenia)

 

Dla kogo:

  • dla osób aktywnie uczestniczących w procesie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (kierowcy posiadający prawo jazdy),
  • które posiadają min. prawo jazdy kat. B
  • które ukończyły 21 lat.

Egzamin państwowy:

Każdy kurs ADR zakończony jest egzaminem państwowym przeprowadzanym w naszym ośrodku pod przewodnictwem przedstawiciela marszałka województwa.

Egzamin z zakresu podstawowego składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin z zakresu kursu ADR cystern składa się z 18 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

Uprawnienia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu. Wydane zaświadczenie jest dokumentem imiennym ważnym 5 lat, potwierdzającym pomyślne przejście szkolenia specjalistycznego ADR. Uprawnia on do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ruchu krajowymi międzynarodowym. Brak stosownych uprawnień w trakcie przewozu, to mandat w kwocie 2.000 zł dla trzech osób: kierowcy, przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.

Pragniemy poinformować, że jak dotychczas nasi kierowcy osiągają wynik 100% zdawalności na egzaminie państwowym w bieżącym roku.

Szkolenie Cena kursu Zadatek 1 rata
Kurs ADR podstawowy 500 zł (200 zł egzamin i 55,50 zł za dokument, gdy 10 osób) 150
Kurs ADR cysterny 900 zł (200 zł egzamin i 55,50 zł za dokument, gdy 10 osób) 150
Szkolenie Teoria Czas trwania Egzamin
ADR podstawowe 24 h 3 dni 4 dzień

 

ADR Cysterny

 

16 h

 

2 dni

 

3 dzień

Organizacja kursu ADR uzależniona jest od liczby uczestników – minimalnie 10 osób. Zwyczajowo raz w miesiącu.