Specjalistyczne szkolenie N/O cystern dla kl. 2 lub 3 wg ADR

Szkolenie Cena kursu Zadatek 1 rata
N/O cystern 800 100

Szkolenie dotyczy zawodowych kierowców posiadających uprawnienia ADR do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach, chcących rozszerzyć zakres swoich uprawnień o możliwość samodzielnego napełniania cystern, pracowników, którzy są zatrudniani na terminalach paliw, w firmach produkujących substancje chemiczne, gazy i obsługujących stanowiska nalewcze.

Wymagania dotyczące uczestników tego kursu ADR:

  • ukończone 18 lat,
  • brak przeciwwskazań medycznych do pracy na takim stanowisku – wydane przez lekarza medycyny pracy,
  • wykształcenia na poziomie minimum zawodowym

Program szkolenia na nalewaki N/O – TDT

Szkolenie specjalistyczne ADR uwzględnia wiedzę teoretyczną na temat niebezpiecznych substancji chemicznych, paliw i gazów oraz zajęcia praktyczne.

Szczegółowa tematyka zajęć:

  • wiadomości na temat fizycznych i chemicznych właściwości substancji niebezpiecznych ze szczególnym naciskiem na klasę 3 i 2,
  • szczegółowe informacje o paliwach i innych substancjach przewożonych w cysternach,
  • zasady konstrukcji zbiorników transportowych oraz wymagania dotyczące osprzętu,
  • napełnianie zbiorników oraz kontrola tej czynności,
  • obsługa nalewaków (N/O) i podłączanie do cysterny,
  • przepisy przeciwpożarowe i BHP,
  • dozór techniczny.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany przez TDT Zespół Inspektorów w Olsztynie, ul. Zientary Malewskiej 33, a egzamin praktyczny na stanowisku nalewczym Baza Paliwowa ORLEN S.A. w Gutkowie (kl. 3) lub Firma Bialchem Oddział w Olsztynie (kl. 2).

Uzyskane zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje w zakresie N/O cystern – uprawnienia na nalewaki – jest bezterminowe. Zaświadczenie takie jest niezbędnym dokumentem do wykonywania czynności nalewczych na terminalach paliwowych oraz uzupełnieniem dla kierowców z uprawnieniami ADR. Po zgłoszeniu chęci przystąpienia do kursu i dostarczeniu wszystkich dokumentów (zaświadczenie o ADR i pełnomocnctwo) wysyłane jest zgłoszenie o egzamin Państwowy. Termin szkolenia ustalany jest z wyprzedzeniem na dzień przed egzaminem.

Egzamin dla osób prywatnych płatny 200 PLN.