Kategoria D1

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM, spełnić należy następujące wymogi ustawowe:

  • mieć ukończone 14 lat,
  • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia motoroweru,
  • uzyskać PKK – profil kursanta w wydziale komunikacji
  • zdać egzamin organizowany w WORD.

Kurs prawa jazdy kategorii AM obejmuje:

  • 10 godzin zajęć teoretycznych – przepisy ruchu drogowego, z uwzględnieniem zagadnień związanych z prowadzeniem motocykla,
  • 10 godzin zajęć praktycznych – zajęcia zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym – nakierowanych na doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu zgodnie z programem szkolenia.