Kategoria D

Cena kursu 3000 zł po kat. C i 4000 zł po kat. B

Zadatek płatny przy zapisie 200 zł.

Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kategorii D:

• prawa jazdy kategorii B lub prawa jazdy C,
• odpowiedni wiek – min. 23 lata i 9 miesięcy, ale szkolenie można zacząć wcześniej (lub 21 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej),
• posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
• uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
• uzyskać PKK – profil kursanta w wydziale komunikacji.

Zakres kursu na prawo jazdy kategorii D obejmuje:
Osoby chcące uzyskać prawo jazdy kategorii D przed ukończeniem 24 roku życia zobowiązane są do posiadania stosownego świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kategorii D. Kurs prawa jazdy kategorii D obejmuje:

• kurs eksternistyczny z części teoretycznej w postaci dostępu do bazy pytań na 90 dni (możliwość dokupienia kursu ON Line z książką)

• po zdaniu w WORD egzaminu teoretycznego 60 godzin zajęć praktycznych po kursie prawa jazdy kategorii B) lub 40 godzin zajęć praktycznych po kat. C oraz 4 godziny zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych

Podstawiamy autobus na egzamin państwowy w WORD w Olsztynie.