Kategoria C+E

Cena kursu 1900 zł

Zadatek płatny przy zapisie 200 zł.

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy w kategorii CE:

  • Wymagalny wiek – 20 lat i 9 miesięcy (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej,
  • wcześniej zdany egzamin lub posiadane prawo jazdy kategorii C,
  • odpowiednie orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów kategorii CE,
  • PKK- profil kursanta z wydziału komunikacji.

Zakres kursu prawa jazdy kategorii CE

  • 25 godzin zajęć praktycznych

UWAGA! W przypadku rozpoczęcia równocześnie kursu kat. C z kat. C+E (tzw. kurs zintegrowany) ulega zmniejszeniu liczba godzin zajęć praktycznych o 10, co wiąże się z promocyjną ceną za ten kurs.