Kategoria C

Cena kursu 2000 zł

Zadatek płatny przy zapisie 300 zł.

Warunki uczestniczenia w kursie na kategorię C prawa jazdy:

  • prawa jazdy kategorii B,
  • wiek – min. 20 lat i 9 miesięcy, (można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej (lub po 18 r.ż. , jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),
  • posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
  • uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych,
  • uzyskać profil kursanta (PKK) w wydziale komunikacji.

Zakres kursu na prawo jazdy kategorii C obejmuje:

Osoby chcące uzyskać prawo jazdy kategorii C przed ukończeniem 21 roku życia, zobowiązane są do posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kategorii C oraz CE z uwzględnieniem kwalifikacji wstępnej. Kurs na prawo jazdy kategorii C, obejmuje:

  • kurs eksternistyczny z części teoretycznej w postaci dostępu do bazy pytań na 90 dni (możliwość dokupienia kursu ON Line z książką)
  • po zdaniu w WORD egzaminu teoretycznego 30 godzin zajęć praktycznych oraz 4 godziny zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych

UWAGA! W przypadku rozpoczęcia równocześnie kursu kat. C z kat. C+E (tzw. kurs zintegrowany) ulega zmniejszeniu liczba godzin zajęć praktycznych o 10, co wiąże się z promocyjną ceną za ten kurs która wynosi 3600 zł.

Jest możliwość podstawienia samochodu Ośrodka na egzamin państwowy.