Pytania od Internautów

 
W pierwszej kolejności odpowiadamy naszym obecnym lub byłym kursantom, dlatego prosimy o podpisywanie maili oraz podawanie roku szkolenia w przypadku byłych lub obecnych kursantów. W tytule listu wpisujemy: PYTANIE do Instruktora w dziale Porady. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i miłe komentarze na temat naszej strony.

Pytanie: Kiedy prawo jazdy może być cofnięte?

Cofnięcie prawa jazdy dotyczy kierowcy np. mającego prawo jazdy nie dłużej niż rok lub takiego, który nie zdał egzaminu sprawdzającego. Świeżo upieczeni kierowcy (prawo jazdy mają maksimum rok), po uzbieraniu 21 lub więcej punktów automatycznie mają cofane uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Decyzję tę wydaje starosta po otrzymaniu informacji od policji o stanie konta punktowego. Aby ponownie uzyskać uprawnienia, trzeba zapisać się na kurs nauki jazdy, a następnie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Przepisy przewidują także cofnięcie uprawnień w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych, takich jak alkoholizm czy choroby psychiczne. Musi je stwierdzić lekarz i wydać stosowne orzeczenie. Odzyskać prawo jazdy można dopiero po decyzji lekarza, który uzna, że przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów ustąpiły.

Pytanie: Kiedy orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdu?

Zakaz prowadzenia pojazdu orzekany jest przez sąd m.in. w sytuacji, gdy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu, narkotyków lub spowodował wypadek. Jeśli zakaz został wyznaczony na krócej niż rok (liczony od daty uprawomocnienia się wyroku), po okresie kary wystarczy zgłosić się do wydziału komunikacji po odbiór dokumentu. W przypadku zakazu prowadzenia na dłużej niż rok, kierowca będzie musiał zdawać egzamin praktyczny i teoretyczny (tak samo jak kandydat na kierowcę).

Pytanie: Kiedy prawo jazdy może być zatrzymane?

Zatrzymanie prawa jazdy może być związane przekroczeniem przez kierowcę limitu punktów karnych, podrobieniem prawa jazdy, upłynięciem terminu ważności lub zniszczeniem dokumentu uniemożliwiającym odczytanie danych oraz podejrzeniem, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów np. jazda po alkoholu. W tych sytuacjach policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem. Oznacza to, że nie można prowadzić samochodu. Po przekroczeniu limitu 24 punktów, w przypadku kierowców ze stażem dłuższym niż rok, policja przekazuje informację o tym do starosty. Ten przesyła kierowcy skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje (ze wskazaniem terminu, do kiedy trzeba go zdać). To taki sam egzamin (teoretyczny i praktyczny), jaki przechodzą kandydaci na kierowców. Ze skierowaniem należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Uwaga! Jeśli kierowca nie pojawi się w WORD w wyznaczonym terminie, lub nie zda egzaminu, informacja taka trafi do starosty. Kierowca otrzyma kolejny dokument, tym razem zaświadczenie umożliwiające zdawanie egzaminu (bez wskazania terminu). Zaświadczenie potrzebne jest do zapisania się na egzamin. Uwaga! Jeśli nie zdamy egzaminu praktycznego, przy następnym podejściu będziemy musieli także zaliczyć część pisemną.