Omówienie Egzaminu na Prawko

 

Do zapisania się na egzamin państwowy po odbytym szkoleniu wymagane są następujące dokumenty:

 

1) Profil PKK - nadanie numeru w Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

2) Dowód uiszczenia opłaty za egzamin (170zł - egzamin z teorii i praktyki)

3) Dokument tożsamości, np. dowód osobisty, paszport

 

EGZAMIN Z TEORII:

 

Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej z odpowiedziami TAK lub NIE i 12 pytań specjalistycznych z odpowiedziami A,B lub C. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Pytania są punktowane 3,2,1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa dla ruchu drogowego.
Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 punktów.Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest otrzymanie co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.
Część podstawowa (20 pytań): 
  • pytania jednokrotnego wyboru TAK / NIE
  • pytania ilustrowane są klipami filmowymi lub zdjęciami z
   realnych sytuacji drogowych
  • 20 sekund na zapoznanie się z treścia pytania
  • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział: 
  • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
   (3 punkty)
  • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
   (2 punkty)
  • 4 pytania o niskin znaczeniu dla bezpieczeństwa (1 punkt)

Część specjalistyczna (12 pytań): 
 • pytania jenokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane są w miarę potrzeb odpowiednimi zdięciami
  lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi
Podział: 
  • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
  • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu
   drogowego (2 punkty)
  • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
   (1 punkt)

Po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, upływie czasu na udzielenie odpowiedzi lub kliknięciu "zakończ egzamin", na ekranie pojawia się wynik egzaminu. Pozytywny
wynik z egzaminu teoretycznego jest ważny przez okres 6 miesięcy.
   EGZAMIN PRAKTYCZNY:
 
 Egzamin praktyczny to najpierw plac manewrowy:
1.Przygotowanie do jazdy, losowe sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy oraz ruszanie z miejsca;
2.Jazda torem do przodu, tyłu (łuk) oraz
3.Ruszanie na wzniesieniu z użyciem hamulca ręcznego.
Następnie osoba, które zaliczyła plac wyjeżdża w ruch miejski, gdzie wykonują zadania egzaminacyjne umieszczone w arkuszu przebiegu egzaminu.
 
Kryteria:
1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane, losowo elementy z następujących:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna, co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu, jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a—e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f—m. W przypadku, jeżeli ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.
 
2) właściwe ustawienie: fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
 
Należy płynnie przejechać wyznaczonym pasem do przodu i do tyłu. Wykonując manewr nie można wjechać na linie wyznaczające pas oraz nie wolno potrącić pachołków. Pojazd należy zatrzymać tylko w miejscach do tego wyznaczonych na początku i końcu wyznaczonego pasa.
 
Z użyciem hamulca ręcznego należy ruszyć na wzniesieniu nie dopuszczając, aby zgasł silnik oraz nie pozwalając stoczyć się samochodowi więcej niż 0,2 metra.
  
 
 
A tu zdjęcie satelitarne  z portalu Zoomi.pl placyku w Wordzie-
 
Egzamin praktyczny w ruchu drogowym
W czasie niemniejszym niż 25 minut należy wykonać zadania zgodnie z przepisami ruchu drogowego. O kolejności oraz momencie, w którym je wykonujemy decyduje egzaminator.
Należy wykonać:
 • jedno z parkowań: skośne, prostopadłe, równoległe
 • zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury drogowej np. skrzyżowania lub wjazdu do posesji
 • wjazd na drogę z przydrożnego obiektu
 • jazda drogami dwukierunkowymi jedno i dwujezdniowymi
 • jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
 • przejazd przez skrzyżowania:
 • równorzędne, oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo, z sygnalizacją świetlną, z ruchem odbywającym sie wokół wyspy, dwupoziomowe
 • przejazd przez przejścia dla pieszych
 • przejazd przez torowisko oraz obok przystanku autobusowego i tramwajowego
 • wykonanie manewrów:
 • wyprzedzania, omijania, wymijania, zmiany pasa ruchu, zawracania, hamowania awaryjnego
   
  A tu zdjęcie z serwisu Zoomi.pl dojazdu do Wodr-u:

 Z tego wynika, iż aby zdać egzamin każda osoba musi dojechać do Word-u i zaparkować, dlatwego polecamy kurs złoty, który zawiera jazdę po placu egzaminacyjnym i dlatego przygotujemy sobie na lekcjach wjazd, wyjazd z palcyku WORD oraz poćwiczymy parkowanie przy WORD oraz elementy egzaminacyjne na placu na którym będziemy zdawać! Zobacz w ofecie Pakiet Złoty! Troszkę Statystyk:Główne błędy na egzaminie – dlaczego kursanci oblewają. Statystykę prowadzi Word Olsztyn dla wszystkich przystępujących. Popatrz, analizuj te dane i wyciągnij wniosek - jaki?

 

 
 

Otóż taki: przygotuj placyk perfekcyjnie (ułatwi ci to wizyta na placyku egzaminacyjnym dostępne w pakiecie 4 i 5 sprawdź tutaj ofertę) a na egzaminie bądź uważny i skupiony, aby nie wymusić pierwszeństwa (spiesz się powoli) i nie powoduj zagrożenia na drodze, a twoje szanse wzrosną do 80%. Jak będziesz patrzył na znaki drogowe i sygnały świetlne to otrzymasz 95% szansy na zdanie, reszta to Twój stres! Zdradzę sekret, kto jest mocny fizycznie jest mocny psychicznie w sporcie a w aucie, kto jest dobrze przygotowany to stresu nie ma, bo czujemy się jak w domu tak jak zwykle np. jak mycie zębów, co rano. Można to wykonać tylko w szkole gdzie nauka jest oparta na systematyczności powtarzania zadań egzaminacyjnych podparta dobrą (rodzinną) atmosferą. Staramy się żeby u nas taka właśnie była, bo firma jest rodzinna to i atmosfera rodzinna.

 

Jak wygląda Egzamin Państwowy kat. B

Koniecznie zobacz Film o Egzaminie Państwowym. Film omawia i przedstawia przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B. Pozwala zaznajomić się z elementami, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas trwania egzaminu. Ilustruje manewry, jakie należy wykonać w trakcie jazdy egzaminacyjnej zarówno na placu manewrowym, jak i podczas jazdy w ruchu miejskim.

 Jak wyglada egzamin na kat. A

Film szczegółowo omawia przebieg egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii A. Pozwala zaznajomić się z elementami, na które należy zwrócić uwagę podczas jazdy egzaminacyjnej.

 

Oto jeden z wykładów dla kursantów naszej szkoły
pt "OMÓWIENIE EGZAMINU NA PRAWO JAZDY"
 
                                                                                 Podziel się: