kurs ADR

 

START NAJBLIŻSZEGO KURSU PODSTAWOWEGO ADR :

16 LISTOPADA 2018 r., godzina 14:00. 

 

Kurs ADR - Przewóz materiałów niebezpiecznych - Cel kursu:

 

 • przygotowanie kierowców zawodowych przez szkolenie specjalistyczne ADR do prawidłowego i samodzielnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym w każdych warunkach,
 • zminimalizowanie ryzyka wypadku oraz zachowanie bezpieczeństwa osób i środowiska naturalnego,
 • przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminu kończącego kurs ADR.

 

Rodzaje kursu:

 

                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

        1) kurs ADR podstawowy:

 • Podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (24 godziny lekcyjne + ćwiczenia),

           Cena kursu: 500zł (cena kursu zawiera już opłatę za egzamin oraz koszt wydania dokumentu)

              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

         2) kurs ADR podstawowy +Cysterny:

 • Podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (24 godziny lekcyjne + ćwiczenia),
 • Specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, (8 godzin lekcyjnych + ćwiczenia),
 • Specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1, (5 godzin lekcyjnych + ćwiczenia)
 • Specjalistyczny w zakresie przewozu promieniotwórczych klasy 7, (5 godzin lekcyjnych + ćwiczenia)

       Cena kursu: 900zł  (cena kursu zawiera już opłatę za egzamin oraz koszt wydania dokumentu)

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dla kogo:

 

 • dla osób aktywnie uczestniczących w procesie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (kierowcy posiadający prawo jazdy),
 • dla osób, które posiadają min. prawo jazdy kat. B
 • dla osób które ukończyły 21 lat.

 

Egzamin państwowy:

 

Każdy kurs ADR zakończony jest egzaminem państwowym przeprowadzanym pod przewodnictwem przedstawiciela marszałka województwa.

Egzamin z zakresu podstawowego składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin z zakresu kursu ADR cystern składa się z 18 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

Uprawnienia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu. Wydane zaświadczenie jest dokumentem imiennym ważnym 5 lat, potwierdzającym pomyślne przejście szkolenia specjalistycznego ADR. Uprawnia on do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Brak stosownych uprawnień w trakcie przewozu, to mandat w kwocie 2.000 zł dla trzech osób: kierowcy, przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.

Organizacja kursu ADR uzależniona jest od liczby uczestników – minimalnie 10 osób.

Pragniemy poinformować, że jak dotychczas nasi kierowcy osiągają wynik 100% zdawalności na egzaminie państwowym w bieżącym roku.

 

START NAJBLIŻSZEGO KURSU PODSTAWOWEGO ADR : 16 LISTOPADA 2018 r., godzina 14:00.