Certyfikaty i szkolenia

Zapewniamy szkolenie z wykwalifikowaną kadrą instruktorów. Nasi instruktorzy podlegają ciągłemu szkoleniu i weryfikacji zawodowej.

  profesjonlana kadra instruktorow olsztyn Najlepsi instruktorzy w olsztynie doszkalaja sie  Najlesza kadra nauki jazdynajlepszy instruktor olsztyn 

najlepszy instruktor jazdy w olsztynie       najlepsza szkoła jazdy w Olsztynie

1.  w 2010r udział w szkoleniu  - Projekt: "Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”, Organizator Word w Olsztynie.
Informacja o projekcie: Szkolenie dedykowane jest instruktorom ośrodków szkolenia kierowców, jego celem natomiast - wzrost kompetencji instruktorów, wykładowców i personelu ośrodków szkolenia kierowców. Projekt o zasięgu ogólnokrajowym. Współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1.1.

Cele projektu: wzrost poziomu wiedzy o: przepisach dot. pracy instruktora, zmianach w przepisach ruchu i transportu drogowego, procedurach administracyjnych, nowoczesnych środkach dydaktycznych; wzrost kwalifikacji w zakresie: kształcenia dorosłych, stosowania nowych narzędzi edukacyjnych, techniki prowadzenia pojazdów; wzrost umiejętności w zakresie: rozwiązywania sytuacji konfliktowych, empatii i asertywności; wsparcie dla kobiet instruktorów (wyrównanie szans, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy;
Udział w szkoleniu wzięli instruktorzy z naszej szkoły: Marek O, Marta S-O,
  
 
2. W 2008r udział w szkoleniu  - Projekt: "Społeczna Misja Nauczycieli”, Organizator Word w Olsztynie. 
Cele projektu: wzrost poziomu wiedzy o: Metodyce nauczania, etyce zawodu nauczyciela  oraz kompetencje i zadania, prawa i obwiązki. 
 
Udział w szkoleniu wzięli instruktorzy z naszej szkoły: Marek O, Bogumił O.    
 
3. Od 1991r szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.  Raz w miesiącu odbywają się zajęcia z pierwszej pomocy. Corocznie obowiązkowo wszyscy uczący w naszej szkole instruktorzy przynajmniej 2 razy w roku biorą udział w tych zajęciach.